KULLANICI SÖZLEŞMESİ


YORUM


1.1. Koyu renk yazılmış kelimeler bu Kullanım Koşullarında tanımlanan anlamlara sahiptir.


1.2. Aşağıdaki tanımlar tekil ve çoğul olarak kullanıldığında aynı anlamı taşır.


1.3. Kripto para birimi

Kriptografik/şifreli güvenli işlemleri ve ek sanal para arzını sağlayan dijital varlıklara kripto para birimi denir. Kripto para birimleri alternatif para birimleridir; yani dijital ve sanal paradır. Kripto para birimleri, merkezi elektronik para ve bankacılık sistemlerinden farklı olarak merkezi değildir. Bu merkezi olmayan yapılar üzerindeki kontrol, blok zinciri işlem veri tabanı tarafından gerçekleştirilir.


1.4. Kripto cüzdanı

Bu, kripto para adreslerinizi ve şifrelerini saklayan bir bilgisayar dosyasıdır. Kripto paralar (kripto para birim(ler)i) adresler arasında transfer edilebilir. Bu adresler, rastgele oluşturulmuş ortak şifreleme anahtarı çiftleridir.


1.5. Kullanıcı

Bu web sitesine üye olan ve Metropuli web sitesinin sunduğu hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişidir.


2. Genel bakış


2.1. Metropuli’nin (buradan itibaren “Metropuli”, “Biz” olarak anılacaktır) sahibi ve başkanı, Gürcistan’da kayıtlı olan Metropuli LTD. ’dir (Kimlik numarası: 445618092) (buradan itibaren “Metropuli” olarak anılacaktır). Bu Kullanım Koşulları (buradan itibaren “Sözleşme” olarak anılacaktır), Metropuli’nin ve bu sözleşmenin 4. Maddesinde tanımlandığı şekilde bir ürünle sağlanan veya bir ürünle ilişkilendirilen diğer Metropuli ürünlerinin (bundan böyle “Ürün” veya  “Web Sayfası” olarak anılacaktır) geçerlilik ve kullanım koşullarını tanımlar.


2.2. Bu koşullar, Ürüne erişimi olan veya Ürünü kullanan ve tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve kayıtlı olan diğer kişiler için geçerlidir (buradan itibaren “siz”, “sizin” veya “kullanıcılar” olarak anılacaktır).


2.3. Ürüne erişerek veya ürünü kullanarak, bizde bir hesap açarak ve/veya “Kabul Et” düğmesine tıklayarak, bu kullanım koşullarını (buradan itibaren “Koşullar” olarak anılacaktır) ve bu Sözleşmede belirtilen diğer şartları (Metropuli’nin Gizlilik Politikası vb.) okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi elektronik olarak onaylamış olursunuz.


2.4. Belirli hizmetler, zaman zaman tanımladığımız ek koşullara tabidir ve bu hizmetleri kullanımınız, ilgili referansla bu koşullara dahil edilecek olan bu ek koşullara tabidir.


2.5. Metropuli, belirli kripto varlıklarını, işlemlerini veya takas stratejilerini tasdik veya tavsiye etmez. İşlemle ilgili herhangi bir kararın yalnızca sizin tarafınızdan alındığını ve Metropuli’nin herhangi bir yükümlülüğü olmadığını ve kararlarınızın sonuçlarından sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmiş olursunuz.

Ürünümüzün kullanımından kaynaklanan gerçek bir kayıp riski vardır. Bu nedenle, finansal durumunuza göre bir kripto varlığı almanın veya satmanın ne kadar karlı olduğunu dikkatlice belirlemeniz gerekir.


Lütfen bu Sözleşmeyi dikkatlice okuyun, her bir hükmü anladığınızdan ve kabul ettiğinizden emin olun. Bu Koşulları veya sonraki değişiklikleri kabul etmiyorsanız, Ürünümüzü kullanmamalısınız.


3. Ön koşul


Ürünü kullanmadan önce aşağıdakileri beyan, garanti, taahhüt ve kabul etmiş sayılırsınız:


3.1. Ürünümüzü tercihinize göre, kendi takdirinize bağlı olarak ve risk esasına göre kullanırsınız.


3.2. Ürünümüzü, yetki alanınız (ikamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak) izin veriyorsa kullanabilirsiniz.


3.3. Ürünümüzün kullanımıyla bağlantılı olarak ödenmesi gereken veya ortaya çıkan her türlü vergi veya diğer yasal yükümlülükleri ödemekten siz sorumlusunuz.


3.4. Ürünümüzün 18 yaşın altındaki kişiler tarafından kullanılmasını yasakladığımız için, yaşınız en az 18 veya geçerli yasalara göre yasal kabul edilen yaştır.


3.5. Belirtilen Sözleşmeye ve bu Sözleşmenin imzalanmasına onay verme konusunda tam yasal haklara ve yetkilere sahip bir bireyi, tüzel kişiliği veya başka bir kuruluşu temsil ediyorsunuz.


3.6. Bu Sözleşmeyi temsil ettiğiniz bir tüzel kişilik veya başka bir kuruluş adına kabul ederseniz, böyle bir tüzel kişiliği dahil etmek için gerekli tüm yetkilere sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz.


3.7. Metropuli tarafından tanımlanan ve zaman zaman değişebilen bir ürün için vergi ödemeyi kabul edersiniz.


3.8. Makinenin, programların ve İnternet bağlantılarının kesintiye uğraması/gecikmesi ve herhangi bir arıza, istenmeyen fonksiyon, beklenmeyen kesinti veya www.metropuli.com web sitesine saldırı dahil olmak üzere İnternet tabanlı bir sistemin olası risklerinin farkındasınız.


4. Ürünümüzün kullanımı


4.1. Ürünün kayıtlı bir kullanıcısı, ürün hakkında aşağıdaki haklara sahiptir:


4.1.1. Diğer dijital varlıklar veya dönüştürülemeyen para birimi karşılığında dijital varlıkları satın almak veya satmak;


4.1.2. Metropuli hesabınızdan dönüştürülemeyen para birimini ve/veya dijital varlıkları çekmek;


4.1.3. Dönüştürülemeyen para birimi ve/veya dijital varlıkları Metropuli hesabınıza yatırmak.


4.2. İkamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak, Metropuli web sitesinin veya ürününün tüm özelliklerini kullanamayabilirsiniz.


4.3. Metropuli, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda ürün yapısını tamamen veya kısmen değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutar.


4.4. Ürünü kullanma hakkını kimseye devretmemeli veya vermemelisiniz veya bu şartlar veya bunların herhangi bir kısmı tarafından verilen hakları başka bir şekilde ferağ ve temlik etmemelisiniz.


4.5. Bu Koşullar, aksine herhangi bir hükme halel getirmeksizin, Programlama Arayüzünü kopyalama, dağıtma, değiştirme veya başka bir şekilde kullanma hakkı veya lisansı teşkil etmez.


4.6. Üçüncü şahısları aşağıdakiler için teşvik etmemeli veya onlara yardım etmemelisiniz:


(a) Ürüne erişmek için yetkisiz yöntemler kullanmak veya Ürüne erişmek veya Ürünü kullanmak amacıyla otomatik bir işlem veya hizmet kullanmak (örneğin, bir bot, örümcek [spider] veya Metropuli’de yayınlanan bilgilerin periyodik olarak “önbelleğe alınması [caching]”) veya bu amaç için talimatlar, programlar veya diğer araçları dağıtmak;


(b) Ürün çalışmalarını değiştirmek, modifiye etmek, önlemek, onarmak veya başka bir şekilde ürünleri oluşturmak;


(c) Metropuli’nin ürünü teslim etmek için kullandığı sunuculara veya ağlara müdahale etmek veya bunları bozmak;


(d) Ürüne (veya ürünle ilişkili herhangi bir ağa) zarar vermek, devre dışı bırakmak, yeniden başlatmak veya kalitesini düşürmek;


(e) Metropuli tarafından sağlanan mekanizmanın kullanıldığı durumlar ve bu kullanıcı tarafından yetkilendirildiği durumlar dışında farklı bir kullanıcı hesabı kullanmak;


(f) Ürünü, bu Koşullar, Gizlilik Politikası veya Ürün aracılığıyla sunulan Metropuli Kullanıcı Yönergeleri ve Politikaları tarafından izin verilmeyen herhangi bir biçimde veya amaçla kullanmak;


(g) Yasa dışı veya hileli faaliyetlerde bulunmak veya yalan söylemek veya dip değerdeki hisse avcılığı (fishing) planları, sahtecilik veya diğer benzer tahrifat veya veri manipülasyonu;


(h) İstenmeyen veya yetkisiz önemsiz (junk) posta, istenmeyen (spam) posta, posta listeleri, saadet zinciri veya ticari veya başka türlü, tekrarlayan ve istenmeyen diğer ileti türleri göndermek.


5. Hesapları kullanma


5.1. Metropuli hesabı, kendi takdirimize bağlı olarak periyodik olarak geliştirdiğimiz ve teknik olarak sağladığımız ürüne ve diğer özelliklere erişmenizi sağlar.


5.2. Farklı türde kullanıcılar için farklı türde hesaplar sağlıyoruz.


5.2.1. Bir kuruluş veya başka bir kişi adına bir Metropuli hesabı açarsanız, “siz” o kişiyi de kapsamış sayılırsınız ve “siz” kuruluşun yetkili temsilcisi veya gerçek veya tüzel kişiyi gerçek şartlarla ilişkilendirme konusunda uygun hakka sahip bir kişi olduğunuzu ve bu şartları o kişi adına kabul ettiğinizi beyan ve teyit etmiş olursunuz.


5.2.2. Başka bir kullanıcının hesabını izinsiz kullanamazsınız. Bir hesap oluştururken, buna göre gerekli bilgileri güncel, doğru ve eksiksiz şekilde sağlamalısınız.


5.3. Ürüne erişmek için kullandığınız kimlik numarası, parola, özel anahtarlar, kişisel kimlik numaraları (PIN kodları) veya diğer herhangi bir kodun uygun güvenlik ve kontrolünden siz sorumlusunuz.


5.4. Hesabınızın gizliliğini koruyun ve bu tür bir kullanım için bir mekanizma sağlamadıkça, üçüncü şahıslara sizin adınıza ürüne erişmek için yetki vermeyin.


5.5. Hesabınızdaki, sisteminizdeki veya ağınızdaki herhangi bir güvenlik ihlalini derhal info@metropuli.com adresine bildirin. Hesap tanımlama bilgilerinin kullanılması yoluyla ürüne herhangi bir erişim veya ürünün yetkisiz kullanımı durumunda ve hesabın, sistemin veya ağın güvenliğinin diğer ihlallerini araştırmak ve sizin tarafınızdan üçüncü taraf adli incelemenin sonuçları hakkında bilgi sağlamak için bizimle iş birliği yapmalısınız.


5.6. Metropuli hesabınızda, hesabınızın kimlik bilgileri kullanılarak gerçekleştirilen faaliyetlerden, bu faaliyetlere sizin tarafınızdan yetki verilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, sorumlu tutulursunuz ve Metropuli bu faaliyetler hakkında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


5.7. Metropuli, kripto varlıkları göndermek, almak veya depolamak için kullanacağınız cüzdan adresleri oluşturur.


5.8. Cüzdanınızın güvenliğini sağlamaktan yalnızca siz sorumlusunuz.


5.9. Cüzdan erişim bilgilerinizi güvende tutmanız çok önemlidir. Bu gereksinime uyulmaması, cüzdanda bulunan kripto varlıkları üzerindeki kontrol kaybına neden olabilir ve bundan sorumlu tutulamayız.


5.10. Kripto işlemlerinde kullanılan mevduat hesabının (cüzdan) adresinin kullanılmaması halinde geçerliliğinin 2 ay içerisinde sona erdiğini kabul etmektesiniz. Belirli bir adresin süresinin sona erdiği konusunda 24 saat önceden e-posta ile bilgilendirileceksiniz. Daha sonra süresi dolmuş bir adrese aktarılan herhangi bir miktar sonsuza kadar kaybedilebilir. Süresi dolmuş bir adrese gönderilen miktardan sorumlu değiliz. Eski adresinizin süresi dolmak üzereyse yeni bir para yatırma adresi oluşturabilirsiniz.


5.11. Dönüştürülemeyen para biriminin yatırılması veya çekilmesi için verilen talimatların yerine getirilmesinin 48 iş saatine kadar mümkün olduğunu kabul etmektesiniz; para yatırma/çekme ödeme zamanı mesai dışı saatlerimiz, tatiller, ortak banka süreçlerimiz ve bankanızın süreçleri uyarınca ertelenecektir. Ayrıca, teknik problemler nedeniyle depozito ödeme zamanı gecikebilir. Metropuli, yalnızca bu tür işlemler için uzlaşmaya dahil olan bankaları değil, finans kuruluşlarından gelen bir talebe dayalı olarak halihazırda tamamlanmış bir para çekme işlemini iptal etme veya geri alma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, böyle bir talebin nedenlerini belirlemek için Metropuli ile iş birliği yapmak sizin sorumluluğunuzdadır.


6. Askıya alma, fesih ve iptal


6.1. Bir ürünü askıya alma, bir ürünü değiştirme, size veya genel olarak müşterilere bir ürün veya ürün performansını durdurma veya önceden haber vermeksizin ürün kullanımı veya işlemlere kısıtlamalar getirme hakkını saklı tutarız.


6.2. Kanaatimize göre bu şartları ihlal etmiş olmanız durumunda, herhangi bir nedenle, uyarı veya yükümlülük olmaksızın ürüne erişiminizi kalıcı veya geçici olarak sona erdirme veya askıya alma hakkına sahibiz; ve Metropuli, aşağıdaki durumlarda ürüne erişiminizi askıya alma, yasaklama veya sonlandırma ve/veya hesabınızı devre dışı bırakma veya iptal etme hakkına sahiptir:


6.2.1. Bu, bir mahkeme emri veya bağlayıcı bir hükumet emri ile bizden istenmişse;


6.2.2. Ürünü, yasaklanmış faaliyetler için kullandığınıza dair makul şüphelerimiz varsa;


6.2.3. Hesabınız devam eden davalara, soruşturmalara veya devlet prosedürlerine tabi ise ve/veya hesap faaliyetlerinizle ilgili yüksek yasal veya düzenleyici uyumsuzluk riski bulunduğunu anlıyorsak.


7. Hasar tazminatı


7.1. Metropuli’nin şartlarına uyacağınızı, Metropuli’yi ve bağlı kuruluşlarını, acentelerini, lisans verenlerini, yöneticilerini ve diğer ilgili şirketlerinin yanı sıra bunların çalışanlarını, yüklenicilerini, acentelerini, memurlarını ve yöneticilerini tazmin edeceğinizi ve bunlara zarar vermeyeceğinizi; ayrıca aşağıdakilerin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek her türlü hak talebi, zarar, yükümlülük, kayıp, mali yükümlülük, maliyet veya borç ve harcamalara (ve sadece avukatlık ücretlerini de içermez) karşı savunacağınızı kabul edersiniz:


7.1.1. Yukarıdaki hüküm ve koşulların ve garantilerin her türlü ihlalini kapsayan bu Kullanım Koşullarını ihlal ederseniz;


7.1.2. Gizlilik veya fikri mülkiyet haklarını kapsayan herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal ederseniz;


7.1.3. Yürürlükteki herhangi bir yasayı, emri veya düzenlemeyi ihlal ederseniz; veya


7.1.4. Sizin tarafınızdan kasıtlı bir suç işlenmesi durumunda.


8. Garantisiz


8.1. Ürün, “Kullanılabilirlik Durumuna Tabi” esasına göre sağlanır. Ürünü kullanma riskinden siz sorumlusunuz.


8.2. Metropuli, bağlı kuruluşları, iştirakleri ve lisans verenleri, içeriğin eksiksiz, güvenilir veya doğru olduğunu; ürünün tüm gereksinimleri karşıladığını; ürünün her zaman, her yerde bulunabileceğini ve sorunsuz ve güvenli bir şekilde çalışacağını; tüm kusurların ve hataların düzeltileceğini; veya ürüne virüsler veya diğer zararlı bileşenler eşlik etmediğini garanti etmez. Üründen indirilen veya başka bir şekilde elde edilen herhangi bir içerik, riski size ait olmak üzere indirilir ve bilgisayar sisteminizde veya mobil cihazınızda meydana gelebilecek herhangi bir hasardan veya ürünün indirilmesinden veya kullanılmasından kaynaklanan veri kaybından yalnızca siz sorumlusunuz.


8.3. Metropuli, bir ürüne veya web sayfasına ve hizmete bağlantı yoluyla üçüncü bir tarafça reklamı yapılan veya sunulan bir ürün veya hizmet için garanti vermez, tavsiye etmez veya sorumluluk almaz.


9. Sorumluluğun Sınırlandırılması


9.1. Metropuli, bağlı kuruluşları, bağlı kuruluşları, memurları, acenteleri, çalışanları, temsilcileri, ortakları, tedarikçileri veya lisans verenleri hiçbir şekilde dolaylı, arızi, kasıtlı, cezai veya sonuca bağlı zararlardan (kar kaybı, gelir kaybı, iş itibarı, dijital varlıklar veya tüketici içeriği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere); söz konusu taraflardan herhangi biri bu tür bir hasarın olasılığı hakkında bilgi verilmiş olsa dahi sözleşme, yasa ihlali, garanti, ihmal veya başka bir şekilde dahil olmak üzere herhangi bir sorumluluk tanımından kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın sorumlu değildir.


9.2. Metropuli’nin, bağlı kuruluşlarının, iştiraklerinin, görevlilerinin, acentelerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin, ortaklarının, tedarikçilerinin veya lisans verenlerinin bu Kullanım Koşullarından veya Üründen kaynaklanan veya bunlarla ilgili mali sorumluluğu hiçbir durumda 150  Gürcistan Larisi’ni aşamaz.


10. Geri ödeme politikası


10.1. Şirketimiz, SWIFT (kablolu transfer) ağını kullanarak depozito veya dönüştürülemeyen para birimini çekme prosedürünün devam etmesi ve “işlem tamamlandı” durumunun oluşmaması durumunda tüm müşterilerimize geri ödeme hakkı verir. Banka kartı kullanılarak yapılan işlemler veya kripto para birimi değişimini kapsayan işlemler iade edilmez. Ödenen tutardan fazlasını iade etmek mümkün değildir. Müşteriler, geri ödemeyle ilgili olarak Metropuli’nin kararı hakkında Metropuli tarafından Metropuli sisteminde kayıtlı müşterinin e-posta adresine gönderilen e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.


10.2. Geri ödeme talebinde bulunmak için müşteri, ilgili işlemin numarasını belirterek geri ödeme talebiyle birlikte info@metropuli.com adresinden Metropuli ile yazılı olarak iletişime geçer. Metropuli, işlem sürecini askıya alma isteğine hızlı yanıt vermek için, işlemi iptal etme ve geri ödeme talebiyle birlikte müşteri desteğiyle iletişime geçmenizi önerir. Bir geri ödeme talebinin alınması üzerine, müşteriye uygun karar bildirilecektir.


10.3. Müşteriden talebin alındığı tarihten itibaren bir geri ödeme talebinin işleme koyulmasının yaklaşık iki iş günü sürdüğünü lütfen unutmayın. Geri ödeme talebiyle ilgili bilgiler, Metropuli tarafından usulüne uygun olarak doğrulanır. Olumlu bir karar durumunda, dönüştürülemeyen tutar müşteriye aynı yöntemle ve müşterinin bu işlemi gerçekleştirdiği banka hesabına iade edilir. İadeler banka iş günlerinde SWIFT (banka havalesi) ile yapılır. İade edilen fonların müşterinin banka hesabına aktarılmasının, her bankanın iç düzenlemelerine ve/veya şirketin herhangi bir etkisinin olmadığı prosedürlere bağlı olarak beş iş günü sürebileceğini lütfen unutmayın.


10.4. Bir talebi işleme koyma sürecinde, Metropuli kimlik belgeleri veya ödeme talimatı veya ödemeyi teyit eden diğer belgeler gibi ek belgeler talep edebilir. Müşteri, talep edilen belgeleri talep tarihinden itibaren iki iş günü içinde şirkete sağlamazsa veya Metropuli gönderilen belgelerin gerçekliği konusunda şüpheye düşerse, geri ödeme süresi uzatılır ve Metropuli başka işlemlere karar verir. Metropuli, müşterinin geri ödemeye tabi olan dönüştürülemeyen tutarını tüm durumlar netleşene ve/veya belge doğrulama süreci tamamlanana kadar askıya alma hakkını saklı tutar.


10.5. Müşteri, başlatılan işlemle ilgili olarak doğru ve eksiksiz bilgilerin verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Metropuli, bir müşteri hatasından veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi sağlanmasından kaynaklanan bir işlemin sonucundan sorumlu değildir.


10.6. Geri ödemeyle ilgili tüm masraflar müşteri tarafından karşılanacaktır. Bu maliyetlerin tutarı, müşteri tarafından alınan tutardan mahsup edilecektir.


11. Uygulanacak kanun, tahkim

11.1. Bu şartlar ve koşullar, bunların yürütülmesi Gürcistan mevzuatına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Bu hüküm ve koşullarla ilgili bir anlaşmazlık olması durumunda, taraflar Gürcistan mahkemelerinin yargı yetkisine başvurur.


11.2. Ancak taraflar, Metropuli’nin lehine olan mahkeme kararının derhal icraya tabi olduğunu kabul ederler.


12. Fikri mülkiyet


12.1. Telif hakkı, ticari markalar, patentler, hizmet markaları, ticari adlar, yazılım kodlamaları, semboller, logolar, harfler, düzen, ticari sırlar, düğmeler, renk şeması ve grafikleri içeren tüm fikri mülkiyetimiz (“FM”) yerel yasalar ve uluslararası fikri mülkiyet yasaları ve anlaşmaları ile korunmaktadır.


12.2. Metin, grafik, video, ses, yazılım kodlaması, kullanıcı arayüzü tasarımları veya logolar dahil materyalleri değiştiremez, modifiye edemez, geri yükleyemez, dağıtamaz veya ticari olarak kullanamazsınız.


13. İletişim


13.1. Metropuli hesabınızın ve/veya ürününüzün kullanımı hakkında Metropuli’den e-posta bildirimleri almayı onaylar ve kabul edersiniz.


13.2. Bu amaçla iletişim, Metropuli’nin size periyodik olarak göndereceği bir sözleşme, belge, makbuz, bildirim ve özet gibi her türlü iletişim anlamına gelir.


13.3. info@metropuli.com adresine bir iptal bildirimi göndererek e-posta bildirimleri almayı devre dışı bırakabilirsiniz. Bir e-postanın alınmasını reddeder veya iptal ederseniz, Metropuli, ürünü kullanımınızı askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.


İş birliğiniz için teşekkür ederiz.